mWIG40 na granicy wejścia w okres bessy. #mWIG40 #FW40

Jest 28-09-2015, mineło 8 lat od rozpoczęcia hossy na rynku akcji. Na polskim rynku kapitałowym, o hossie możemy mówić w przypadku indeksów mWIG40 (spółki z segmentu średniego) oraz sWIG80 (małe i średnie spółki). WIG20 od czasu kryzysu krajów PIIGS, porusza się niestety w trendzie bocznym. Natomiast kilka tygodni temu mieliśmy krach na największych giełdach światowych, co może być (chociaż niekoniecznie, tu przykład 2011 roku) symptomem zmiany hossy w bessę.

Na tle tych wydażeń światowych w ciekawej i być może kluczowej sytuacji znalazł się mWIG40, i w związku z tym, temu indeksow będzie poświęcony niniejszy wpis. 

Od początku notowań mWIG40 tj. od roku 1998, indeks ten przez kolejne 6 lat poruszał się w trendzie bocznym, aż do 2004 roku. Od tego momentu średnie spółki rozpoczęły silny wzrost oraz rozpoczął się dobry okres dla osob grających z trendem na rynku futures.

Poniżej wykres historyczny z zaznaczonymi kluczowymi momentami.

mWIG40 interwał miesięczny SMA20

 Wykres 1: mWIG40 w interwale dziennym. SMA20 – pomarańczowa linia

Jak widać na powyższym wykresie, indeks mWIG40, a również z nim FW40 przez ostatnie 12 lat były świetnymi instrumentami do inwestowania z trendem. Jeśli za sygnał kupna uznało się przebicie i zakończenie sesji poniżej (dla pozycji krótkich) lub powyżej (dla pozycji długich) średniej dwudziestomiesięcznej SMA20.

Poniżej przedstawię wyliczenie, ile ta strategia pozwalała ugrać punktów na FW40 od 2003 roku do dziś. Momentem złożenia zlecenia powinien być fixing ostatniej sesji miesiąca.

Podsumowanie FW40 pod SMA20 m-czny

Powyższe wyliczenia jasno pokazują, że strategia ta, przez ostatnie 12 lat dała pięknie zarobić. Niemniej jednak, wiemy o tym po fakcie i nie ma gwarancji, że strategia będzie płacić równie dobrze w przyszłości. Aby zapalić iskrę krytycyzmu warto zaznaczyć, że mWIG40 był w trendzie bocznym przez pierwsze 8 lat, więc średnia ta nijak się miała do zajmowania pozycji na rynku. Warto też zauważyć, że  sWIG80 chociaż w poprzednich latach podobnie jak mWIG40 miał wsparcie lub opór na SMA20, tak od czerwca 2014 wygenerował  „fałszywy” sygnał sprzedaży i konsoliduje się teraz w okolicach tej średniej.

sWIG80 m-czy SMA20 Wykres 2: sWIG80 w interwale miesięcznym. SMA20 brązowa linia

Widać, że w przypadku indeksu sWIG80, tym razem mieliśmy fałszywy sygnał sprzedaży i wejścia w trend spadkowy. Jak będzie dalej – najbliższy miesiąc pokaże.

Podsumowanie.

W ciągu ostatnich 12 lat, bardzo dobrze spisywała się strategia inwestowania z trendem przy zawieraniu transakcji po zakończeniu miesiąca w którym SMA20 został przecięta przeciwnie do trendu bez korekty wyciągającej. Obecnie istnieje duża szansa, że ponownie mamy sygnał tym razem zawarcia pozycji krótkiej. Już w piątej FW40 zakończył sesję poniżej SMA20 (tym razem jako pierwszy). Do końca miesiąca pozostają trzy sesje.

mWIG40 i FW40 m-czy SMA20

Wykres 3: mWIG40 – góra; FW40 – dół. SMA20 pomarańczowa linia.

Dziś mamy silną podaż na rynku, więc istniej duża szansa, że do końca miesiąca mWIG40 nie zdoła odrobić strat. W celu ograniczenia ryzyka po zajęciu pozycji krótkiej, pozostaje tylko przemyślanie ustawić zlecenie stop loss.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.