Formacje RGR na głównych indeksach.

Kontynuując analizę umieszczoną w artykule: (Nie)Jeden mocny argument za tym, że WIG BANKI i WIG20 czeka mocniejsza korekta warto nadmienić, że indeksy WIG, WIG20 oraz WIG-BANKI, wyrysowały formacje głowy i ramion. Wiadomo, że formacja ta nie zawsze działa, ale pojawienie się jej na trzech indeksach zwiększa prawdopodobieństwo spełnienia korekty, którą opisałem we wspomnianym artykule. Poniżej aktualna sytuacja na wykresach.

wig_banki_RGR_02-10-2014

Wykres 1: WIG BANKI, interwał dzienny

 

wig_RGR 02-10-2014

Wykres 2: WIG, interwał dzienny

 

wig20_RGR 02-10-2014

Wykres 3: WIG20, interwał dzienny

 

Więcej szczegółów na temat przebiegu możliwej korekty, opisuję szczegółowo w artykule: (Nie)Jeden mocny argument za tym, że WIG BANKI i WIG20 czeka mocniejsza korekta.  Żeby nie powtarzać omówionych treści, to odsyłam do odnośnika.
Poniżej zamieszczam wykres obrazujący możliwy przebieg korekty

WIG BANKI-WIG20 projekcja

Pozdrawiam
Adrian Kosyra

 

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.