Kilka argumentów za tym, że #WIG20 czeka co najmniej kilkuprocentowy wzrost

Indeks WIG20 znalazł się w bardzo ciekawej pozycji dla osób grających na instrumentach pochodnych tego indeksu. Od ostatniego szczytu, czyli 08-05-2015, WIG20 stracił około 13% (321 pkt). Spadek ten, napędzany był przez mocną wyprzedaż w sektorze bankowym (WIG-Banki), energetycznym (WIG-Energia), oraz silnym spadkiem spółek – KGHM i PZU.

Dywergencja między WIG20 a PX oraz BUX

Porównując poziom polskich blue chip z innymi giełdami naszego regionu, z którymi WIG20 dotychczas najmocniej korelował (czeski PX i węgierski BUX), widać ogromną dywergencję (nie po raz pierwszy), która zawsze kończyła się mniej lub bardziej, powrotem do jednakowego trendu.

WIG20 vs PX dywergencja

Wykres 1: Góra WIG20 (interwał dzienny), dół PX (interwał dzienny)

 

Powyżej ukazałem dwa indeksy blue chip – polski (WIG20) oraz czeski (PX) gdyż WIG20 koreluje znacznie silniej z PX, niż z węgierskim BUX. Na zielono zaznaczyłem mocniejszą wyprzedaż na jednym z indeksów, której nie towarzyszyła przecena drugiego. Zachowanie tej pary indeksów jasno wskazuje, że przecena jednego z nich – niezależnie którego, była za każdym razem okazją do zakupów tego spadkowego, gdyż za każdym razem ten indeks mocno odbijał w górę.

Dywergencja pomiędzy WIG a WIG20

Drugim ważnym sygnałem do wzrostów jest dywergencja jaka powstała między indeksami WIG oraz WIG20, przytoczę tu spostrzeżenia Pana Pawła Biedrzyckiego ze StrefaInwestorów.pl. Jak widać na poniższym wykresie, taka dywergencja od 2013 roku powstała dwa razy i teraz mamy do czynienia z trzecią. Pierwotnie za każdym razem doprowadzało to do kilku/kilkunasto procentowych wzrostów na obu indeksach. Historia ma szansę powtórzyć się i tym razem.

WIG vs WIG20 dywergencja

Wykres 2: Góra WIG20 (interwał dzienny), dół WIG (interwał dzienny)

Sygnały kupna na wskaźnikach MACD

Kolejnym ważnym argumentem przemawiającym za wzrostami jest sygnał kupna, jaki został wygenerowany wskaźnikiem MACD na indeksach WIG, WIG20, WIG-BANKI oraz najważniejszych spółkach – PKO BP, KGHM i PZU. Linia MACD została przecięta od dołu przez linię sygnalną na wykresach tych spółek w interwale dziennym. CO ważniejsze – powstała dywergencja, w której ostatnie niższe dołki na indeksach towarzyszyły wyższym dołkom na wskaźniku MACD. Poniżej przykład tych sygnałów na indeksie WIG20

WIG20 vs PX dywergencja

Wykres 3: Góra WIG20 (interwał dzienny), dół MACD (interwał dzienny)

 

Wyprzedanie rynku (wskaźnik RSI) i spadek wskaźnika INI

Ostatni już element, na który zwrócę uwagę, to bardzo niski poziom wskaźnika RSI na WIG20 co świadczy o tym, że rynek został mocno wyprzedany. Natomiast ważnym elementem jest też znaczne pogorszenie się nastrojów inwestorów na GPW , o czym świadczy spadek wskaźnika INI (trend spadkowy prognozuje 35,4%), co jest istotne z punktu widzenia kontrariańskiego.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.