Historia lubi się powtarzać

Za nami piąt­ko­wa sesja, więc sprawdź­my co się wyda­rzy­ło.   WIG 20 roz­po­czął noto­wa­nia na nie­wiel­kim plu­sie, po czym dyna­micz­nie piął się w gó...