Kurs #PKOBP w ważnym momencie. Jest szansa na mocniejsze wzrosty. Wsparciem SMA100, oporem SMA200.

W połowie sierpnia pisałem o tym, że kurs PKO BP wybił się górą z kilkumiesięcznego kanału spadkowego i jest to zapowiedzią powrotu wzrostów w sektorze bankowym oraz na WIG20. Szczegóły w artykule: Spółka PKO BP wybiła się górą z czteromiesięcznej linii trendu spadkowego. To dobry sygnał dla tej spółki > to dobry sygnał dla WIG BANKI > to dobry sygnał dla WIG20.
Od tamtego momentu kurs PKO BP wzrósł o około 3,5% (tydzień temu był nawet 5% powyżej zamknięcia z 14-tego sierpnia) i dotarł do ważnego technicznie momentu. Niestety "byki" nie utrzymały kursu powyżej średniej SMA200 co spowodowało korektę w okolicę średniej SMA100. Kurs aktualnie znajduje się pomiędzy średnią SMA100 oraz SMA200 na wykresie w interwale dziennym.

pko_d 15-09-2014

 Wykres 1: PKO BP inter­wał dzien­ny. Poma­rań­czo­wa linia - SMA 100, nie­bie­ska linia SMA200

Jeśli podczas najbliższych sesji, kurs spółki przebije średnią SMA200 i poziom ten zostanie wybroniony, to można spodziewać się, że "byki" zaatakują tegoroczne szczyty na poziomie 43 zł za akcję, co oznaczałoby wzrost o około 9%.  Dla WIG BANKI oznaczałoby to powrót hossy, co przełożyłoby się na wzrosty indeksu WIG20. Natomiast zejście kursu poniżej średniej SMA100 będzie zapowiedzią kontynuacji trendu spadkowego. Dzisiaj będzie miało miejsce odcięcie dywidendy na PKOBP, co może pociągnąć kurs w dół przynajmniej w początkowej fazie sesji.
Cały sektor bankowy w przeciągu ostatniego miesiąca pokazuje siłę i od tegorocznego dołka urósł już ponad 11%. By pokonać tegoroczne szczyty brakuje nieco ponad 3,5%, zaś do historycznych maksimów ustanowionych w 2007 roku - około 5,5%. Potem to już  "sky's the limit"

WIG BANKI 15-09-2014

 Wykres 2: WIG BANKI w inter­wa­le dzien­nym

Jeśli kurs sektora bankowego w najbliższych sesjach nie zejdzie poniżej średniej SMA 200, będzie to zachętą dla "byków" do zaatakowania tegorocznych maksimów na poziomie 8900 pkt. Pokonanie tego poziomu, da otwartą drogę do historycznych szczytów. Jeśli natomiast spółki z sektora bankowego w najbliższym czasie pokażą słabość, to nie ma co liczyć na silne wzrosty indeksu WIG20. Dowodem na to, jest porównanie tych dwóch indeksów na przestrzeni luty - wrzesień br.

WIG BAKI - WIG20 15-04-2014

 Wykres 3: Góra - WIG BANKI w inter­wa­le dzien­nym, dół - WIG20 w inter­wa­le dzien­nym

 >> Jeśli uwa­żasz powyż­szą treść za war­to­ściową, to pro­szę Cię o podzie­le­nie się nią z inny­mi. 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.